Янгиликларни бизнинг сайтда кузатиб боринг!!!

Зарпечак чирмовуқдошлар оиласига мансуб бўлиб, текинхўр ўсимликлар туркуми. Уларнинг 36 тадан ортиқ тури мавжуд. Илдизи ва яшил барглари бўлмайди. Поя ва шохлари сариқ ѐки пушти рангларда бўлиб, кучли даражада шохлаб кетади, гуллари майда, оқ ёки оқиш-пушти рангда бўлади. Мевалари майда, кўсаксимон,ичида бир неча донадан иборат уруғи бор. Уруғидан ҳамда поя қисмларидан кўпаяди.

Зарпечак энг зарарли бегона ўтлардан бири. У маданий ўсимликлар ширасини сўриб, қишлоқ хўжалигига катта зарар келтиради. Ўзбекистонда зарпечакдан кўпроқ каноп, беда ва сабзавот-полиз экинлари зарарланади. Зарпечакнинг баъзи турлари узум ва бошқа меваларни ҳам зарарлайди. Уларнинг ҳаммаси ҳам карантин ўсимлик ҳисобланади ва қайси ерда пайдо бўлса, дарҳол йўқ қилиш чоралари кўрилиши шарт. 

Кураш чоралари: айрим ўсимликларда пайдо бўлган зарпечак у ёпишган ўсимлик билан бирга юлиб, экин майдонидан узоқлаштирилиб йўқ қилинади. Зарпечак ёппасига пайдо бўлган майдондаги ўсимликлар тагидан ўриб олинади, ангиз поя эса гербицидлар билан дориланади.

Фитосанитария назорати кучайтирилиб, қишлоқ хўжалиги экинларини зарпечак бегона ўтдан самарали ҳимоя қилиш ва экинлардан сифатли ва юқори ҳосил олиш чоралари кўрилмоқда. Иш жараёнида соҳанинг малакали мутахассислари томонидан бегона ўтларга қарши курашиш учун барча чоралар кўрилиб, тафсиялар бериб борилмоқда.

Расулжон Муйдинов,

Наманган вилоят ўсимликлар

карантини Давлат инспекциси

ЙПҲ маскани инспектори.

Шувоқ барг амброзия – бир йиллик ўсимлик бўлиб ташқи кўринишидан шувоққа ўхшайди. У пояси шохланган, тик ўсувчи, 10 см дан 2 м баландликдаги ўсимлик. Илдизи ўқ, яхши ривожланган, 4м чуқурликкача узунликда бўлади.

Барг бандлари яхши ифодаланган, патсимон томирланган, қисқа тук билан қопланган, 5- 10 см узунликда. Гуллари икки жинсли, 5 аъзоли, сариқ рангдаги бошоқсимон тўпгуллар саватчасимон тўпгулларда жойлашиб, новданинг учида хосил бўлади. Оналик тўпгуллари саватча хосил қилиб, барг қўлтиғида жойлашади. Уруғи тескари тухумсимон, учлари понасимон қисқариб борадиган. Ўсимликнинг гуллаши ва мева хосил қилиши июль, август ойларидан бошланиб, уруғи август, сентябрь ойларида пишиб етилади.

Шувоқ барг амброзия 30-80 минг дона уруғ хосил қилади ва  уруғлари орқали кўпаяди. Вегетация даври 80-150 кун. Уруғлари шамол ва уруғлик материаллари, сув воситасида дарѐ, ариқлар орқали тарқалади. Барча экинзорларни ифлослантириб катта зарар келтиради.

Бу бегона ўтга қарши карантин тадбирлари қаторига уруғлик материалларни қатъий назорат қилиш, алмашлаб экиш қоидаларига амал қилиш, бегона ўт тарқалган далалар иккинчи йил шудгор қилиб қолдирилиши керак. Экинзорлар гербицидлар билан ишлов берилиши керак.

Фитосанитария назорати кучайтирилиб, қишлоқ хўжалиги экинларини шувоқ баргли амброзия бегона ўтдан самарали ҳимоя қилиш ва экинлардан сифатли ва юқори ҳосил олиш чоралари кўрилмоқда. Иш жараёнида соҳанинг малакали мутахассислари томонидан бегона ўтларга қарши курашиш учун барча чоралар кўрилиб, тафсиялар бериб борилмоқда.

Достон Соатов,

Наманган вилоят ўсимликлар

карантини Давлат инспекциси

ЙПҲ маскани инспектори.

 

Иссиқхонада полиз шираси ва акация шира ўсимликларга катта зарар етказади. Бу ширалар билан зарарланган ўсимлик барглари бужмаяди, ўсиш секинлашади ва ҳосилдан қолади. Бундай ширалар ўсимлик баргининг орқасига жойлашиб, тайёр озуқа моддаларини сўриб озиқланади. Бу шираларда шундай одат борки, баҳордан кузгача тирик личинка туғиб кўпаяди ва кузда қишлаб қолиш учун 4-5 тадан тухум қўяди. Шу сабабли ҳам ширалар бир мавсумда 16-18 марта авлод беради.

Бу каби шираларга қарши кимёвий курашда 2,5 фоизли “Децис” гектарига 0,5 литр, “БИ-58” 1 л/га ёки 20 фоизли “Конфидор” 0,5 л/га ҳисобида қўлланилади. 50 фоизли “Актеллик” ва “Карбофос”нинг 0,2 фоизли ҳамда “Каратэ”нинг 0,1 фоизли эритмаларини пуркаш ҳам яхши самара беради.

Шунингдек, иссиқхоналарда намликнинг ортиши, ҳароратнинг кўтарилиши туфайли ун шудринг ва сохта ун шудринг касали бодрингга зарар келтирса, помидор баргларини қўнғир доғланиш ва фомоз кўпроқ зарарлайди.

Помидорнинг фомоз касаллиги, яъни ҳосил бандининг чириши намликнинг ортиши, чакки томчиларининг кўпайиши натижасида пайдо бўлади. Мева бандида жойлашган гулларга ушбу томчилар тушгач, гуллари фома дестриктива турдаги замбуруғлар орқали чирий бошлайди. Оқибатда гул барги атрофи чириб, мевалар тўкилади. Иссиқхоналарни тез-тез шамоллатиб туриш ва намликнинг ортишига йўл қўймаслик зарур. Бу касалликка қарши 70 фоизли “Топсин-М” 1 кг/га ёки “Мис купороси”ни 0,8 кг/га ҳисобида 1 тонна сувга қўшиб сепиш лозим.

Бодрингда ун шудринг ва сохта ун шудринг, помидорда қўнғир доғланиш касалига қарши 25 фоизли “Байлетон” 0,12 кг/га, “Олтингугурт” 4-6 кг/га ёки 60,7 фоизли “Превикур” 1,5 л/га ҳисобида пуркаш мумкин.

Рахматжон Жўраев,

Наманган вилоят ўсимликлар

карантини Давлат инспекциси

ЙПҲ маскани инспектори.

Қўнғиз ўз номини 1859 йилда, Колорадо штати картошка экин майдонларини яксон қилганидан сўнг олган, бироқ унинг асл макони Колорадо эмас, балки Мексиканинг шимоли-шарқидаги Сонор зоогеографик кичик вилояти ҳисобланади. Кўрилган барча эҳтиёткорлик чораларига қарамай, зараркунанда Шимолий Америка бўйича тез тарқалиб кетди, 1876-77йилларда эса, кемалардаги юклар билан биргаликда Атлантика океанини кесиб ўтди ва илк бор Европада, Лейпциг теварак-атрофида пайдо бўлди. Шундан сўнг, Колорадо қўнғизи яна бир неча бор Европага олиб келинган,бироқ унинг ўчоғлари муваффақиятли йўқ қилинган, 1918 йилда, Биринчи жаҳон уруши даврида эса, қўнғиз Бордо (Франция) ҳудудида  ўрнашиб олишга эришди. Бу ердан қўнғиз Европа мамлакатлари бўйича ўзининг ғолибона юришини амалга оширди, биргина Буюк Британияни “забт” қила олмаган, қўнғиз ҳозирга қадар туманли ўлкада “нодир меҳмон”. Қўнғиз ёз ойларида устувор шамоллар йўналиши бўйлаб шарққа силжиган ҳолда, 1940 йилларда собиқ Иттифоқ чегараларига етиб келди. Унинг собиқ Иттифоқ ҳудудидаги илк ўчоқлари 1949 йилда Украинанинг Львов областида аниқланган.

1953 йилда у бир вақтнинг ўзида Калининград, Волинск, Брест ва Гродненск областларида пайдо бўлди. Ўзбекистонда Колорадо қўнғизи биринчи бор 1976 йилда Тошкент вилояти (Бўстонлиқ тумани)да қайд этилган. Ҳозирда Колорадо қўнғизи Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятларида ва Тошкент шаҳрида тарқалган. 

Морфологияси- Қўнғизнинг узунлиги 8-12 мм ва кенглиги 6-7 мм бўлган айтарли даражада йирик. Унинг танаси ясси, қаттиқ бўртган, ялтироқ, сариқ-тўқ сариқ рангга эга. Олд орқаси қора доғли. Ҳар бир қанот  устида 5 тадан қора чизиқчалар бор. Пардали қанотлари яхши ривожланган бўлиб, улар ёрдамида Колорадо қўнғизлари узоқ масофага учиб бора олади. Колорадо қуртлари 15-16 мм гача узунликда, боши қора ва тана ёнлари бўйича икки қатор қора нуқталари бўлади. Унинг танаси ранги, аввалига, тўқ-қўнғир бўлиб, вақт ўтиши билан оч-сариқ ёки пушти рангга айланади. Қуртлар гемолимфаларини асосий бўяйдиган модда каротин пигменти ҳисобланади. Қуртлар картошка баргларини ейиш пайтида, улар каротиндан бошқа барча пигментларни ҳазм қилади, натижада каротин тўқималарда тўпланиб, қуртларни “сабзи” рангга бўяйди. Фақат катта ёшдаги қўнғизлар (имаго), одатда, тупроққа 20-50 см кўмилиб олиб қишлайди. Баҳорда улар юзага чиқади ва янги униб чиққан экин (кўкатлар) билан озиқланади ва жуфтлаша бошлайди. Бунда, агар урғочилари қишки уйқуга кетгунга (диапаузага) қадар кузда жуфтлашишга улгурган бўлсалар, баҳорда улар дарров тухум қўйишни бошлашлари мумкин. Шундай қилиб, фақат биргина уруғланган урғочи янги ўчоғ асосчиси бўлиши мумкин. Қиш мавсумидан ўтиб олган урғочилар баҳордан то кузга қадар баргларнинг пастки юзасига узунчоқ шаклдаги оч-тўқ сариқ тухумлар қўяди. Бир кун мобайнида урғочи 5 тадан 80 тагача; бутун ёз давомида эса у 1000 тагача тухум қўйиши мумкин, гарчи ўртача серпуштлиги сезиларли паст – 350 та (бошқа маълумотлар бўйича – 700 тагача). Колорадо қўнғизининг авлод миқдори ёз ойлари давомида об-ҳавога боғлиқ бўлади: Европанинг шимолида қўнғизлар битта авлодни, жанубида – 2-3 та авлодни ҳосил қилади. Ҳароратга боғлиқ ҳолда, қуртлар 5-17 кундан сўнг тухумдан чиқади. Уларда туллаш билан бўлинган тўрт ёш ажратиб кўрсатилади. Биринчи ёшдаги қуртлар барг этини пастдан кемирадилар, иккинчи ёшдан эса – фақат ўртадаги қалин томирларнигина қолдирган ҳолда, бутун этни яксон қиладилар. 1- ва 2-ёшдаги қуртлар новдалар юқорисида “доғлар” бўлиб қолади; 3- ва 4-ёшда кўпинча қўшни ўсимликка ўтган ҳолда тарқалиб кетади. Қуртлар жуда жадал озиқланади ва 2-3 ҳафтадан кейиноқ ғумбакка айланиш (пилла ўраш) учун тупроққа кўмилиб олади. Бунда, қуртлар кириб борадиган чуқурлик, одатда, 10 см дан ошмайди. Ғумбак ер остида 10-20 кундан кейин ҳосил бўлади, тупроқнинг ҳароратига боғлиқ ҳолда, катта қурт ёхуд юзага ўрмалаб чиқади, ёхуд кейинги баҳоргача диапауза ҳолатида қолади. Катта қўнғиз ёғ захираларини тўплаган ҳолда, 6-20 кун мобайнида озиқланади. Қулай об-ҳаво шароитларида улар тухумдан чиққан жойидан, бир ердан иккинчи ерга соатига 8 км гача тезликда учиб ўтган ҳолда, ўнлаб километр масофа бўйлаб жойлашишлари мумкин. Колорадо қўнғизларининг яшаш давомийлиги ўртача бир йилни ташкил қилади, бироқ қўнғизларнинг бир қисми 2 ёки 3 йил яшайди. 

Д.Абдунабиев               

Наманган вилоят ўсимликлар карантини Давлат  инспекциси ЎКЧМ инспектори                                                                   

 

Gʻoʻza, sabzavot, poliz, donli va mevali ekinlar oʻsib rivojlanishi uchun mamlakatimizda qulay iqlim sharoiti mavjud. Qishloq xoʻjalik ekinlari xalqimizning asosiy oziq-ovqat manbai boʻlib, ulardan koʻproq hosil olish qishloq xoʻjaligining asosiy, dolzarb vazifalaridan biridir. Lekin qishloq xoʻjalik ekinlariga zararkunanda hasharotlar, kasalliklik qoʻzgʻatuvchilari, begona oʻtlar va boshqa zararli organizmlar qiron keltirib, hosildorlikka salbiy taʼsir koʻrsatadi. Mazkur zararli organizmlar ichida respublikamiz uchun karantin ahamiyatiga ega boʻlgan zararkunandalarga qarshi kurash olib borish dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. Chunki karantin zararli organizmlar tabiiy yoʻllar bilan tez tarqalishi, jadal koʻpayib rivojlanishi va qishloq xoʻjalik ekinlarining hosildorligiga katta iqtisodiy zarar yetkazishi bilan ajralib turadi. Respublikamiz fitosanitar jihatdan eng toza davlatlardan biri hisoblanadi. Bu fikrning isbotini ayrim mamlakatlarda tarqalgan karantin organizmlarni oʻrganganimizda yurtimizda tarqalganlariga nisbatan ancha koʻpligi aniqlanganidan ham bilishimiz umkin. Masalan: Hozirgi kunda jahon boʻyicha 335 dan ortiq oʻsimliklarning karantin organizmlari roʻyxatga olingan.

Barcha qishloq xoʻjaligi ekinlarida uchragani kabi gʻoʻzada ham bir qancha zararkunanda hashorotlar, kasalliklar va begona oʻtlar uchrab, uning oʻsib rivojlanishiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Mazkur zararli organizmlardan karantindagi zararkunanda hisoblanadigan gʻoʻza kuyasi paxtachilikka katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Ushbu zararkunanda tarqalgan maydonlarda gʻoʻza hosilining 60-80 foizidan katta qismi nobud boʻlishi kuzatilgan. Oʻzbekistonda uchramaydi.

Bugungi kunda respublikamizda iqtisodiy rivojlanish jadal suratlar bilan oʻsib bormoqda, bu esa oʻz navbatida mamlakatimizning xorijiy davlatlar bilan aloqalarining har tomonlama taraqqiy etishiga zamin yaratadi. Qishloq xoʻjaligiga xalqaro aloqalar, fermerlarning tajriba almashinuvi va boshqa hamkorlik munosabatlari targʻib qilinayotgani tufayli ekish materiallarini import qilish ham rivojlanib, yildan yilga yangi ekin navlari olib kelinmoqda, oʻz navbatida import qilinayotgan urugʻliklar orasida bir qator yangi nomdagi oʻsimliklarning hashoratlari hamda kasalliklari kirib kelish holatlari kuzatilish havfi ortib bormoqda.

Hozirgi vaqtda gʻoʻza kuyasi deyarli bizga qoʻshni mamlakatlarda, Afgʻoniston, Eron, Turkiya, Iroq va Hindiston, shuningdek, Janubi – Sharqda Yaponiya, Koreya kabi Osiyo davlatlarida, Yevropaning – Gretsiya, Albaniya, Italiya singari respublikalarida uchraydi. Amerika qitʼasida esa – Meksika, Braziliya, Argentina, AQSH va boshqa mamlakatlarda ham mazkur karantin organizm gʻoʻzaga katta zarar yetkazadi.

Zararkunanda sanab oʻtilgan mamlakatlardan (karantin tadbirlari qoʻllanilmaganda) savdo aloqalari orqali, asosan urugʻlik chigit, paxtaning oʻzi va paxta tolasi orqali tarqaladi. Shu oʻrinda zararkunanda kapalaklarning havo oqimi orqali uchib oʻtish xavfi borligini ham taʼkidlash lozim. Bunday hol Janubiy Amerika mamlakatlarining baʼzilarida roʻy kuzatilgan. Gʻoʻza kuyasi yoki pushti koʻsak qurti Oʻzbekistonning janubiy qismidagi Afgʻoniston chegaralaridan (garchi bu mamlakatda pushti koʻsak qurti hozircha uning Sharqiy viloyatlarida qayd etilgan boʻlsada) Surxondaryoning qoʻshni gʻoʻza ekilgan dalalariga uchib oʻtishi mumkin. Shuning uchun barcha qoʻshni mamlakatlar bilan chegara hududlariga yaqin paxta dalalari hududiy oʻsimliklar karantini inspektorlari tomonidan doimiy karantin nazoratiga olingan va kuzatuv olib borilmoqda.

Gʻoʻza kuyasi yoki pushti koʻsak qurti (Pectinophora gossypiella Saund) jahonning gʻoʻza ekadigan bir qator mamlakatlarida uchraydigan eng xavfli zararkunandalardan biri hisoblanadi. U oʻziga xos ravishda koʻpayishi, yaʼni bu pushti qurt chigit ichida yashirin yashashi tufayli, chigit bilan dunyoning koʻpgina mamlakatlariga tarqalib ketgan. Pushti koʻsak qurti, har qanday ekologik sharoitlarga koʻnika oladi, shu boisdan u 40° shimoliy va 35° janubiy kenglik doirasidagi tropik, subtropik va qisman moʻtadil iqlimli mamlakatlarning tuproq iqlim sharoitlariga tez moslashadi.

Respublikada Oʻsimliklar karantini davlat inspeksiyasi faoliyat koʻrsatadi, ammo katta mamlakatning kirib kelish va chiqib ketish darvozalari koʻp boʻlganligidan va har bir fermerning choʻntaklaridan ular olib kirayotgan urugʻlarni tekshirish va topib olish imkoni boʻlmaydi. Mana shuning uchun mamlakatga tekshiruvdan oʻtmagan, kimyoviy moddalar bilan ishlanmagan turli xil urugʻlar va koʻchatlar kirib keladi. Shu tarzda keltirilgan urugʻ va koʻchatlar, oʻzi bilan bizda karantin xisoblangan turli xil hashoratlarni olib kelishi va tarqalishiga sabab boʻlishi mumkin. Bunday nohush holatlarni kolorada qoʻngʻizining bizning dalalarimizga joylashib olganligi misolida ham koʻrishimiz mukin.

Xoʻsh bu karantin hisoblangan hashorot haqida nimalarni bilamiz?

Morfologik belgilari. Gʻoʻza kuyasining kapalaklari jigarrang-koʻkish boʻlib, tanasining boʻyi qanotlari yozilganda 12-20 mm keladi. Tanasining uzunligi 6-10 mm, qanotlari yigʻilganda dastlabki qorin segmentlari qismining kengligi 3 mm keladi. Boshi va koʻkragi qizgʻish-jigarrang, moʻylovlari uzun, egilgan, tusi jigarrang. Moʻylovlarining birinchi boʻgʻinida siyrak joylashgan besh-oltita qattiq qilchalari boʻladi. Qorin qismi oqish, oxirgi uchida himoyalovchi sariq toʻp qilchalari bor. Oldingi qanotlari jigar-rang, oldingi chekkasi boʻylab siyrak qoramtir dogʻlar, qanotining oʻrta qismida qoramtir tangachalar koʻrinadi. Orqa qanotlari kulrang, uning oldingi – toʻgʻri va orqa – toʻlqinli chetlari hamda tigʻlik yuqori qismi uzun hoshiyalidir 

Gʻoʻza kuyasining tuxumi juda kichkina, boʻyi 0,52-0,54 mm. eni 0,24-0,25 mm. keladi. Tuxumi choʻzinchoq boʻlib, bir uchi ingichkalashgan. Tuxumning sirti toʻrsimon boʻlib, mikroskop ostida koʻrilganda yeryongʻoq poʻstini eslatadi. Endigina qoʻyilgan tuxumi oq, baʼzan esa yashil boʻladi. Ikkinchi kuni tuxum och sariq tusga kiradi, keng tomonida qizgʻish, toʻq sariq dogʻlar paydo boʻladi, qurt chiqish oldidan esa tuxum qizil tusga kiradi. Tuxumdan chiqqan qurtning rangi och sariq boʻlib, boʻyi 0,7 dan 1,1 mm. gacha boradi. Voyaga yetgan kuya qurtining uzunligi 10-12 mm. kengligi 2,5 mm. Boshi yalti-roq, jigarrang-qora. Koʻkrak oyoqlari sargʻish, soxta oyoqlari oqish, oldingi toʻrtta soxta oyoqlarining tovonlarida taqasimon shaklda joylashgan 14 ta ilmogʻi bor.

Qurtining tanasi qoramtir tuklar bilan qoplangan. Qurt tanasidagi pushti rang asosan toʻrtinchi yoshida paydo boʻladi. Qornining ustki va segmentlar oʻrtasidagi burmalari oqishroq. Qurt tanasining deyarli hamma boʻrtib chiqqan qismlari pushti rang boʻladi, shuning uchun ham pushti kuya nomini olgan.

Hayot kechirishi. Gʻoʻza kuyasi diapauzaga kirgan qurt shaklida asosan, chigit ichida qishlaydi. Mart-aprel oylarida gʻumbakka aylanadi, koʻsaklar paydo boʻla boshlaganda kapalaklar uchib chiqadi. Ular kun botganda va tunda oziqlanadi va tuxum qoʻyadi. Tuxumlarini koʻsaklar va yosh barglarga bittadan yoki besh-oʻntadan qilib tuxum qoʻyadi. Bir dona kapalak olti-sakkiz kun mobaynida 250-500 tagacha tuxum qoʻyadi.

Tuxumlarning rivojlanishi 3-14 kun davom etadi. Tuxumdan chiqqan qurt juda serharakat boʻlib, shona, gul va koʻsaklarni tez yeydi. Pushti qurt tushgan shonalar soʻlib toʻkiladi, boʻliq shonalar ochilsa ham, gullari majmagʻil boʻlib qoladi. Yosh koʻsaklarga qurt teshib kirib zararlaydi va bunday koʻsaklar toʻkilib ketadi. Yetilgan koʻsaklar zararlansa, rivojlanishi va oʻsishi susayadi, chigitning bir qismi yetiladi, ammo normal toʻla hosil boʻlmaydi. Zararlanish darajasi kuyaning koʻp yoki kamligiga bogʻliq. Bitta koʻsakda ikki-toʻrtta va undan koʻproq qurt boʻlishi mumkin. Gʻoʻza kuyasi juda koʻpaygan yillari hosilning 80% va undan koʻprogʻi yoʻqotiladi. Meksika davlatida har yili gʻoʻza kuyasi tufayli hosilning 20-25%i boy beriladi. Gʻoʻza kuyasi gʻoʻzadan tashqari gulxayridoshlar oilasiga mansub boshqa oʻsimlik turlarida ham rivojlanishi mumkin.

Qarshi kurash usullari:

- chetdan chigitni import qilmaslik;

- almashlab ekishga rioya qilish;

-ekiladigan chigitni kimyoviy moddalar bilan dorilash;

-gʻoʻza maydonlarida doimiy karantin kuzatuvini olib borish;

-fermer va boshqa masʼul insonlarning karantin sohasidagi bilimlarni oshirish.

2018 yilda Gretsiya va Turkiya mamlakatlaridan tajriba uchun keltirilgan urugʻlik chigitda ushbu zararkunanda aniqlangandi. Gretsiyadan keltirilgan urugʻlik chigitning barchasi belgilangan tartibda yoqib yuborish yoʻli bilan yoʻqotildi. Turkiyadan keltirilgan urugʻlik chigit esa belgilangan tartibda qaytarib yuborildi.

Xulosa tariqasida chetdan har qanday ekish materialini olib kelishdan oldin Oʻsimliklar karantini davlat inspeksiya mutaxassislari bilan maslahat qilish maqsadga muvofiq boʻladi. Shunda respublikaning fitosanitar tozaligini taʼminlashga katta hissa qoʻshgan boʻlamiz.

Yashnarbek Tursunboev

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O’simliklar karantini davlat inspeksiyasi Namangan viloyati O’simliklar karantini davlat inspeksiyasi

Sahifa 1 dan 7

НАШРЛАР

  • gazeta.jpg
  • gazeta1.jpg
  • gazeta2.jpg
  • gazeta3.jpg
  • gazeta4.jpg
  • gazeta5.jpg
  • gazeta6.jpg

СЎНГИ ЯНГИЛИКЛАР